NB! Vajuta nimetusel, et avada rohkem infot

>> Tiimikatel osalemine <<
Küsimustik 1 of 0

Comity nupud - Õppimine

Armin 19. aprill 2024

Tiimiohtumisel kokku osaletud: <<  0  >>  korral.

>> Raamatute lugemine <<

Lugesid ära mõne soovitatud raamatu?
Vajuta “+1” nuppu, kui raamat loetud!
Juhul, kui läks kogemata liiga palju, võta lihtsalt uuesti vähemaks. 😊

  / 

Kokku loetud: <<  0  >>  raamatut.